top of page
Søk

Har du problemer med brunsnegl i hagen?

Brunsneglen (Arion vulgaris) er et velkjent skadedyr i norske hager og er en kilde til frustrasjon for mange hageentusiaster. Sneglen er tvekjønnet og kan legge opp til 400 egg årlig. Den er nærmest altetende og kan gjerne gjøre store ødeleggelser i hagen din over natten. Her gir vi deg noen tips om hvordan du kan bekjempe denne fremmedarten, samt forslag til planter som brunsnegler vanligvis ikke spiser, og som derfor kan være gode valg i din hage.Brunsneglen ble først introdusert til Norge fra Europa på midten av 1900-tallet, og siden da har den spredt seg over store deler av landet. Den er nå et vanlig syn i hager, spesielt i fuktige områder med rikelig vegetasjon. Brunsneglen trives i fuktige og skyggefulle miljøer og er mest aktiv om natten eller på regnfulle dager.


"Plant sårbare planter i høye krukker. Slik blir det vanskeligere for sneglen å komme til matfatet"

Tips til hvordan bekjempe brunsnegl


Å bekjempe brunsnegler kan være en utfordring, men det finnes ulike tiltak som kan hjelpe med å kontrollere populasjonen og minimere skade på plantene i hagen din. Her er noen effektive metoder:

  1. Kulturregulering: Fjerning av råtnende vegetasjon og løv fra hagen vil redusere tilgjengelig mat for sneglene og dermed begrense dens populasjon.

  2. Barrierer: Opprett fysiske barrierer rundt sårbare planter ved å bruke kobberbånd eller grov sand. Sneglene unngår gjerne å krysse disse overflatene.

  3. Feller: Bruk feller som tiltrekker seg og fanger sneglene. Det finnes kommersielle feller tilgjengelig, eller du kan lage dine egne ved å grave ned en boks i bakken og fylle den med øl eller gjærholdig vann.

  4. Plant vekster som avskrekker: Snegler har en tendens til å unngå visse planter med sterk duft eller irriterende egenskaper. Eksempler på slike planter inkluderer rosmarin, salvie, timian og løk. Plasser disse plantene rundt sårbare områder i hagen.

  5. Håndplukking: Gå ut i hagen på kveldstid og plukk sneglene for hånd. Dette kan være tidkrevende, men det er en effektiv metode, spesielt hvis det gjøres jevnlig.

  6. Jernfosfatbaserte sneglemidler: Bruk av jernfosfatbaserte sneglemidler er en annen effektiv måte å bekjempe brunsnegler på. Disse midlene er relativt trygge for mennesker, kjæledyr og miljøet, og de virker ved å forstyrre sneglenes fordøyelsessystem.

  7. Biologisk kontroll: Introduksjon av naturlige fiender av brunsnegl, som nematoder eller rovsnegler, kan være en effektiv langsiktig strategi. Disse organismene angriper og dreper sneglene uten å skade andre planter eller dyr i hagen.

  8. Vanningsteknikker: Unngå overvanning av hagen, da dette kan tiltrekke seg snegler. Vann heller på morgenen, slik at jorden har tid til å tørke ut i løpet av dagen, noe som gjør det mindre attraktivt for snegler.

  9. Hagevedlikehold: Hold hagen ryddig og fri for skjulesteder som steiner, tømmerstokker og hageavfall. Sneglene trives i slike områder, og ved å fjerne dem begrenser du deres tilholdssteder.Tips til planter som brunsneglen vanligvis ikke spiser


Nedenfor er en liste over 10 planter som vanligvis er mindre attraktive for brunsnegler og derfor kan være gode valg om du ønsker å unngå snegelskader. Disse plantene har en hardførhetssone på H3 eller høyere:
Brunsnegler er, og vil fortsette å være, en stor utfordring for hageeiere sør for Trondheimsfjorden. Ved å implementere ulike metoder for bekjempelse og velge planter som ikke er attraktive for sneglene, kan man redusere skadene og opprettholde en vakker hage. Vær tålmodig og konsekvent i dine innsats for å bekjempe brunsnegler, og husk at en kombinasjon av ulike metoder ofte gir best resultater


Ta gjerne kontakt med oss for å få bistand til å velge planter som reduserer snegleproblemet i din hage. Vårt team hjelper deg med glede!


Comentários


bottom of page