top of page

Personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor!

Tommys Hage og Anlegg , org. nr.985 272 913 (“THA”/” vi”/”vår”/”oss) verdsetter ditt personvern og er forpliktet til å beskytte alle dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan THA behandler dine personopplysninger når du bruker THAs nettside eller handler fra vårt varelager.

Behandling av personopplysninger

For at THA skal kunne behandle dine personopplysninger, så må vi ha et rettslig grunnlag. Ved vår behandling av dine personopplysninger, så følger vi reglene som er angitt i Lov om behandling av personopplysninger 15.juni 2018 nr.38 med videre henvisninger til personvernforordningen General Data Protection Regulation (GDPR) EU 2016/679.

THA lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen av personopplysningene, og vi jobber kontinuerlig med rutiner som sørger for at vi ikke lagrer unødvendig informasjon om deg og minimerer lagringstiden så langt det lar seg gjøre.
 

Nedenfor følger informasjon om våre ulike formål ved vår behandling av dine personopplysninger, hvor lenge personopplysningene lagres, når eventuelt personopplysninger blir innhentet fra noen andre enn deg og hvilke kategorier personopplysninger som behandles.

Kundebehandling og klager

THA behandler personopplysningene du gir oss når du sender en melding via e-post, post, sosiale medier, chat, webskjema eller kontakter oss på telefon. Husk å ikke sende sensitive personlige opplysninger via e-post eller åpne digitale kanaler (chat), da meldingen din blir sendt i ukryptert form. Behandlingen av personopplysninger skjer i den grad det er nødvendig for å behandle forespørselen din, og personopplysningene slettes når saken din er avsluttet.

Kjøp av varer eller gavekort

Når du kjøper en vare eller et gavekort, så inngår du en avtale med THA. For at du og THA skal inngå og oppfylle de ulike vilkårene som følger av avtalen, for eksempel å utføre bestillingen, betale og håndtere retur, så behandler THA personopplysninger bestående av navn, kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. For at vi i THA skal kunne oppfylle vår del av avtalen, så må du oppgi personopplysningene ovenfor, mangler disse så kan ikke kjøpet fullføres / returneres. Personopplysningene lagres kun så lenge det er nødvendig for at vi i THA skal kunne oppfylle våre forpliktelser og ivareta dine rettigheter i henhold til avtalen.

Visse personopplysninger må behandles av THA for å oppfylle sin juridiske forpliktelse til å oppbevare regnskapsopplysninger i samsvar med regnskapslovgivningen. Slike personlige opplysninger kan lagres i inntil maksimalt 10 år etter gjennomført kjøp.

Bruk av cookies (informasjonskapsler) og personlig tilpasset tilbud/ informasjon 

THA bruker også kontaktinformasjonen din, opplysninger om din kjøpshistorikk og dine klikk på nettstedet vårt, for å sende deg tilbud og informasjon om våre nyheter som er relatert til kjøpet ditt og det du har klikket på eller på annen måte vist interesse for på hjemmesiden vår. Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse i å sende deg slik tilpasset tilbud/ informasjon. Du kan imidlertid, når som helst, avslutte at vi sender deg disse meldingene. Dette gjøres ved å følge instruksjonene for hvordan du avslutter abonnementet på en slik melding, eller så kan du kontakte vår kundeservice og de vil hjelpe deg videre i denne sammenheng.

Du har alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke for vårt grunnlag til å sende deg personlig tilpasset tilbud/ informasjon. Mer informasjon om THAs bruk av informasjonskapsler finner du i vår cookie erklæring, eller du kan sende en e-post til post@tommysplanter.no for mer informasjon.

 

Nyhetsbrev abonnement

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, så gir du ditt samtykke til at THA din behandler e-postadresse til dette formålet. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å følge instruksjonene om hvordan du melder deg ut av en slik melding eller kontakte oss på post@tommysplanter.no, hvorpå du ikke lenger vil motta våre nyhetsbrev. Din personlige informasjon vil da bli slettet med mindre den er nødvendig for andre formål.

Overføring og sted for behandling av personopplysninger

THA vil bare overføre personopplysninger til tredjeparter i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi avslører derfor ikke dine personopplysninger til en tredjepart til noe annet formål.

THA bruker tjenesteleverandører som utfører visse oppgaver for oss, og som i denne sammenheng behandler personopplysninger på vegne av oss. Disse tjenesteleverandørene tilbyr tjenester og verktøy for THAs virksomhet, for eksempel betalingstjenester, kommunikasjonstjenester (f.eks. e-post) og posttjenester. Tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på vegne av THA, er bundet av databehandleravtaler som sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå ved behandlingen av dine personopplysninger.

Noen tredjeparter/ tjenesteleverandører overfører dine personopplysninger til, f.eks. banker og postleverandører, og de kan ha rett eller plikt til å behandle dine personopplysninger for egne formål, og er i slike tilfeller ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

THA sørger for at personer som er autorisert til å behandle dine personopplysninger, overholder avtale- eller lovbestemt taushetsplikt.

Rettigheter og plikter

Rett til informasjon og utdrag fra register

Som kunde hos THA har du alltid rett til å motta informasjon fra oss om vi behandler dine personopplysninger eller ikke. Hvis aktuelt, har du også rett til å be om et utdrag som inneholder informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles og på hvilken måte. THA vil svare på forespørselen din så snart som mulig, og senest en måned etter mottakelsen av forespørselen din.

Rett til rettelse

Hvis du mener at personopplysningene vi har om deg er feil eller ufullstendige, så kan du be om at vi retter dette.

Rett til å slettes

Du kan også be om at vi sletter dine personopplysninger.

 

Retten til å slette gjelder når:

- THA ikke lenger trenger dine personopplysninger for de formålene de ble samlet inn til eller på annen måte behandlet for.

- Behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, og du vil tilbakekalle ditt samtykke.

- Personopplysningene behandles for direkte markedsføringsformål, og du ønsker ikke lenger - slik markedsføring.

- Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på THAs eller tredjeparters legitime interesse som ikke oppveier din interesse i avslutningen av behandlingen av personopplysningene.

- Personopplysninger er behandlet uten rettslig grunnlag.

- Sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

- Retten til sletting gjelder imidlertid ikke når behandlingen er nødvendig, f.eks. å oppfylle en juridisk forpliktelse, å kunne etablere, hevde eller forsvare juridiske krav og for statistiske formål.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger hvis:

- Du mener at personopplysningene er feil, i en periode som gir THA muligheten til å sjekke om personopplysningene er riktige.

- Behandlingen har ingen hjemmel, og du motsetter deg at personopplysningene blir slettet og i stedet ber om en begrensning for bruken av dem.

- THA trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingen, men du trenger dem for å kunne etablere, hevde eller forsvare et juridisk krav.

- Du har motsatt deg behandlingen av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, i påvente av en kontroll av om THAs berettigede grunner oppveier dine berettigede grunner.

Rett til dataportabilitet

Hvis du har gitt oss personopplysninger og disse behandles med støtte fra ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale med deg, har du rett til å få dem i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Retten til dataportabilitet gjelder bare når behandlingen av personopplysninger skjer automatisk (dvs. ikke papirdokumenter) og i den grad det ikke påvirker andres rettigheter negativt. Forutsatt at det er teknisk mulig, har du også rett til å få personopplysningene overført direkte til en tredjepart du ønsker.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot THAs behandling av dine personopplysninger:

- Av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, når behandlingen er basert på det faktum at det er nødvendig for å utføre en oppgave av offentlig interesse eller for formål knyttet til de legitime interessene til THA eller en tredjepart. THA vil da opphøre behandlingen med mindre THA har en legitim grunn til å fortsette behandlingen som oppveier din interesse i at behandlingen opphører eller behandlingen kreves for å avgjøre, utøve eller forsvare juridiske krav.

- Av årsaker knyttet til din spesifikke situasjon, når personopplysninger behandles for statistiske formål, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse.

Hvordan du utøver rettighetene dine

For å utøve dine rettigheter, kontakt THA på e-postadressen / adressen/ telefonnummer nedenfor.

Endringer og oppdateringer

THA kan endre denne personvernerklæringen. Endringer skjer hovedsakelig på grunn av endringer i personvernlovgivningen, endringer i THAs virksomhet eller på grunn av endringer i THAs behandling av personopplysninger.

Den siste versjonen av personvernerklæringen finner du alltid på THAs nettsider. Hvis behandlingen av allerede innsamlede personopplysninger endres, vil vi varsle deg om dette.

 

Kontaktinformasjon og klager

Spørsmål eller klager angående behandlingen av dine personopplysninger hos THA kan sendes til post@tommysplanter.no, eller per post til Tommys og Anlegg AS AS, Espehaugen 50, 5258 Blomsterdalen. Du kan også ringe vår kundeservice på 55 98 98 14.

Du har også rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndighet som er ansvarlig for å overvåke anvendelsen av personopplysningsloven. I Norge er Datatilsynet tilsynsmyndighet på dette området.

bottom of page